среда, 11. јануар 2017.

Moj izbor: Pol Eluard

LEPOJKA

Lepojko skršićeš uspavljujući se okove
Koji spajaju pero ponoći sa olovom pepela
I telo mrtvo sa životinjom koja se ustremljuje u snu
Između trava i lišća isprepletanih
Zeleni beskraj nosi mrlje koje piju noć

Lepojko ti ćeš primiti snažnu hranu
Pomoću očiju pa preko vretena vena i nerava
Svetlost prisnu plamen i drhtaj jutarnji 
Suviše je dockan zatvori oči pa sutra blistaj
Sutra bolje no danas upoznaćeš svet

Lepojko od jednog dana od uvek i odasvud
Tvoja slabost i tvoja snaga imaju iste ukrase
I mnogo voljena od svih i mnogo voljena samo od jednog
Ćuteći tvoja je usna obećala da će biti srećna
U srcu svih u srcu samo jednog u srcu nas.
Leonardo Da Vinči


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...