четвртак, 26. јануар 2017.

Moj izbor: Atanas Delčev
ČOVEK BIJAŠE OD BLATA STVOREN

Čovek bijaše od blata stvoren, ali
Danas je od željeza svijet.
Teško mekima! Za malo
Htjedoh od dobrote umrijet.

Sada već šutljiva zatvaram usta,
I gnjevno pesti stišćem,
Živim, a od naivnog srca,
Da na zlo svikne išćem.

Atanas Dalčev


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...