понедељак, 21. март 2016.

Obećao sam sebi - Matija Bećković

Proleće u vazduhu i neki neobjašnjivi optimizam...


Image result for matija beckovic


"Obećao sam sebi.......

- da budem tako jak da ništa ne može da smeta pribranosti mog uma,

- da govorim srcem, zračim radošću i optimizmom sa svakom osobom koju sretnem,
- da učinim da svi moji prijatelji osjete da ima vrijednosti u njima,
- da gledam u sunčanu stranu svega i da učinim da moj optimizam postane stvaran,
- da mislim samo najbolje, da radim samo za najbolje i da očekujem samo najbolje,
- da podržavam i podstičem uspjeh drugih kao da je moj lični uspjeh,
- da zaboravljam greške iz prošlosti i da prionem na veće podvige u budućnosti,
- da nosim veselo raspoloženje svo vrijeme i da svakoj osobi koju sretnem uputim osmijeh,
- da odvajam mnogo vremena za lično usavršavanje i da nemam vremena da kritikujem druge,
- da budem isuviše širok za brigu, isuviše plemenit za ljutnju, isuviše
snažan za strah i isuviše srećan da bih dopustio prisustvo nesreće. "

                                                                                                    Matija BećkovićMarina Abramović


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...