субота, 07. јануар 2017.

Moj izbor: Fernando Pessoa


Odlaganje 


Prekosutra, da, samo prekosutra...
Sutra ću početi da mislim na prekosutra.
To je jedina mogućnost: danas nikako ne...
Ne, danas ništa; ne mogu danas.
Zamršena upornost moje objektivne subjektivnosti,
san moga stvarnog života, umetnut,
iznemoglost prerana i beskrajna,
iznemoglost sveta da se uđe u tramvaj.
Ta vrsta duše...
Samo prekosutra...
Danas bih hteo da se pripremim,
hteo bih da se pripremim, kako bih sutra mogao misliti
na idući dan...

On je presudan.
Već imam nacrtan plan; ali ne, danas ne crtam planove,
Sutra je dan planova.
Sutra ću sesti za sto da osvojim svet;
ali svet ću osvojiti tek prekosutra...
Imam želju da zaplačem,
imam želju da zaplačem naglo, iznutra...
Ne, ne pokušavajte saznati ništa više,
to je tajna i neću govoriti.


Samo prekosutra...
Kad sam bio dete, celu nedelju sam se radovao nedeljnom
cirkusu.
Danas me raduje samo nedeljni cirkus od cele nedelje
mog detinjstva.

Prekosutra biću drugi.
Moj život će trijumfovati...
Sve moje sposobnosti inteligentnog, vaspitanog i praktičnog čoveka
biće dekretom sabrane,
ali sutrašnjim dekretom.
Danas hoću da spavam, a sutra ću sve urediti...

Za danas, ima li kakva predstava, koja bi obnovila moje
djetinjstvo?
Pa čak da i sutra kupim ulaznicu,
jer tek prekosutra će biti dobra predstava...
Pre ne...
Prekosutra ću se latiti poslova, koje ću sutra proučiti.
Prekosutra ću konačno biti ono, što danas nikako ne mogu biti.
Samo prekosutra.
Pospan sam kao izgubljen pas na hladnoći.
Veoma sam pospan.
Sutra ću ti reći reči, ili prekosutra,

Da, možda jedino prekosutra...

Budućnost...
Da, budućnost...

***

„...Drugi put slušam kako vetar huji,
I smatram da se vredelo roditi,
Samo da bismo čuli kako vetar huji.“

"Dovoljno je postojati pa biti potpun."

"Najvažnije je umeti videti,
Umeti videti bez razmišljanja,
Umeti videti dok se gleda,
A dok se gleda ne misliti,
Niti gledati dok se misli."
Jakub Schikaneder 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...