петак, 16. децембар 2016.

Moj izbor: Volt Vitmen

"..Zašto bih se bojao da sebe tebi poverim?
Ne bojim se, ti si mene dobro unapredila,
Volim bogati dan što hita, ali ne napuštam onu u
kojoj sam tako dugo ležao,
Ne znam kako sam došao iz tebe i ne znam kuda ću
poći s tobom, ali znam, dobro sam došao i dobro
ću poći..."


***"Još više vam se približavam,
Koliko sada mislite o meni, toliko sam ja o vama - svoje sam zalihe 
unapred spremio,
Razmišljao sam dugo i ozbiljno o vama pre nego što ste se rodili.

Ko je mogao znati šta će mi se vratiti?
Ko može da kaže da ja sad u ovom ne uživam?
Ko može da kaže, i pored sve razdaljine, da ja vas sada ne gledam, iako
vi ne vidite mene?"Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...