петак, 23. децембар 2016.

Moj izbor: Branko Radičević


USPAVANKA ZA MAJKU

Spavaj... Spavaj...
Noć ukrale zore.

A duboko more
sin tvoj plugom ore.

Spavaj... Spavaj...
I tobdžija spava

u izdisaj rata.
Preko polja ravna
sunce jaše ata.

Spavaj... Spavaj...
Sva sečiva tupa

i pod grlom žita
A sve zdele pune
i sva deca sita.

Spavaj... Spavaj...
Noć zadje bez uka

Na ramenu sveta
tvoja blaga ruka.

Spavaj... Spavaj...Đorđe Krstić


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...