недеља, 06. новембар 2016.

Moj Izbor: Vera TornjanskaPRE RASTANKA


 

Dakle, uzaman behu sve nade moje,


uzaman se nadah da ćeš ostati,


a sad tek vidim da zbilja ideš


i da se s tobom moram rastati.


 


Pa dobro, idi! U dalek onaj svet.


Mira ti želim u kraju tome,


a prijateljstvo i ljubav ovu


uvek ćeš naći u srcu mome.


 


Život je borba, retka je sreća,


istrajna, hrabra u borbi budi;


ne kloni nikad, pomisli samo


da ima duša koja te ljubi.


 


O seti me se! Al' samo tada


ako ti život zagorča jad;


al' ako ti bude blistala sreća -


zaboravi na me, zaboravi tad!


 


Jesenje lišće već opalo je,


ni travke nema, pustoš je svud;


na mome srcu, u mojoj duši


još uvek vlada večita stud.


pesma je objavljena prvi put u časopisu "Ženski svet" 1909.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...