четвртак, 28. октобар 2021.

Moj izbor: Lav Nikolajevič Tolstoj/Krojcerova sonata

Besna zver ljubomore stade rikati u svojoj jazbini i htede iskočiti. Kako je gadno osećanje ta ljubomora.
 


A ja vam kažem da svaki koji pogleda na ženu sa željom, već je učinio preljubu u srcu svojemu. (Matej V, 28).

Kao što se pijanica i morfinist mogu odmah poznati po licu, po držanju, tako se isto može poznati i bludnik. Bludnik se može uzdržavati, boriti; ali se prema ženama on nikada više ne može odnositi prosto, otvoreno, čisto, bratski. Po tome kako pogleda, odmeri mladu ženu, odmah možete poznati bludnika.

Čudnovato kako je potpuna iluzija da je lepota isto što i dobro. Lepa žena govori gluposti, ti slušaš i ne čuješ gluposti, već čuješ pametne stvari. Ona govori, čini gadosti, a ti vidiš nešto ljupko. Kad ona, pak, ne govori ni gluposti ni gadosti, a lepa je, onda sebe odmah ubeđuješ u to da je čudo kako je ona pametna i moralna.

Bespravnost žene nije u tome što ona ne može da glasa ili da bude sudija, baviti se tim poslovima ne znači imati neka prava, nego u tome što u polnom odnosu nije jednaka s muškarcem, što nema prava koristiti se muškarcem i uzdržati se od njega po svojoj želji, da po svojoj želji ona bira muškarca, a ne nju da biraju. Vi kažete da je to ružno. Dobro. Onda ni muškarac neka nema tih prava. Danas je žena lišena toga prava koje ima muškarac. I, eto, da bi nadoknadila to pravo, ona deluje na pohotljivost muškarčevu, pohotljivošću ga pokori tako da on samo formalno bira, a, u stvari, bira ona. 

Koji su bili prvi znaci moje ljubavi? Pa ti što sam se predavao životinjskim preteranostima, ne samo ne stideći ih se već sam se nekako i ponosio zbog toga što sam bio u mogućnosti da se predam tim fizičkim preteranostima, ne misleći pri tom nimalo ne samo o njenom duhovnom nego čak ni o njenom fizičkom životu. Čudio sam se otkuda se skupljala ta ozlojeđenost jednoga na drugo, a stvar je bila sasvim jasna: ta ozlojeđenost nije bila ništa drugo do protest čovečje prirode protiv životinje koja ju je gušila.

Naime, to da žena, uprkos svojoj prirodi, mora da bude jednovremeno i bremenita, i dojilja, i ljubavnica, mora da bude to do čega se ne srozava nijedna životinja. I ponestaju joj snage za to. I otuda u našem društvenom krutu histerične, nervozne žene, a u narodu — goropadnice. Pogledajte, među devojkama, čednim, nema goropadi, samo među ženama, i to ženama što žive s muževima.

 I tako, evo, oslobađaju ženu, daju joj svakojaka prava, jednaka s pravima muškarca, ali nastavljaju da gledaju na nju kao na oruđe naslade; tako je vaspitavaju i u detinjstvu i javnim mnenjem. I eto, ona je i dalje ona ista, ponižena, razvraćena robinja, i muškarac je onaj isti razvratni robovlasnik.

Gimnazije i univerziteti to ne mogu izmeniti. To može da izmeni samo promena shvatanja muškaraca o ženama i žena o sebi samima. A to će se izmeniti tek onda kad žena bude smatrala da je viši položaj — položaj device, a ne kao ovo sad, da je više stanje čovekovo — stid i sramota. Dokle god toga ne bude, ideal svake devojke, ma kakvo bilo njeno obrazovanje, biće uvek taj da privuče što više muškaraca, što može više mužjaka, kako bi mogla birati.

U tome su i spas i smrtna  presuda  za čoveka što onda kad živi nepravilno može sebi da zamazuje oči da ne bi video bedu svoga položaja.

U gradu nesrećni ljudi lakše žive. U gradu čovek može provesti sto godina i da ne primeti da je davno umro i istruleo. Nema vremena da se bavi samim sobom, uvek je zauzet. Poslovi, društvene obaveze, zdravlje, umetnost, zdravlje dece, njihovo vaspitanje. Čas valja primati te i te, posetiti te i te; ili treba videti onu, čuti onoga ili onu. Ta u gradu svakog datog trenutka ima jedna, a i po dve i tri znamenitosti koje se nikako ne smeju propustiti. Te treba lečiti sebe, ovoga ili onoga, te učitelji, te instruktori, guvernante, a život prazan ne može gore biti.

Svirali su Betovenovu Krojcerovu sonatu. Znate li vi prvi presto?  Strašna je ta sonata. I upravo taj deo. I uopšte, muzika je nešto strašno! Šta je ona? Ja ne razumem. Šta je muzika? Šta ona čini? I zašto ona čini to što čini? Kažu, muzika uzdiže dušu — glupost, laž! Ona deluje, strašno deluje, govorim o sebi, ali nimalo ne uzdiže dušu. Ona ne uzdiže i ne ponižava dušu, već je razdražuje. Kako da vam kažem? Muzika me nagoni da zaboravim sebe, svoj pravi položaj, ona me dovodi u nekakav drugi, tući položaj: meni se pod uticajem muzike čini da osećam ono što u stvari ne osećam, da razumem ono što ne razumem, da mogu ono što ne mogu. Ona, muzika, odjednom me neposredno prenosi u ono duševno stanje u kojem je bio onaj što je napisao tu muziku. Moja duša se stapa s njim i ja s njim prelazim iz jednog stanja u drugo, ali zašto to činim, ne znam. Ova sonata delovala je na mene strašno; meni kao da se otkriše, činilo mi se, sasvim nova osećanja, nove mogućnosti, za koje dotad nisam znao. Pa evo kako: nimalo ne onako kako sam pre mislio i živeo, već ovako«, kao da je nešto govorilo u mojoj duši. Šta je bilo to novo što sam doznao, nisam mogao sebi da objasnim, ali saznanje tog novog duševnog stanja bilo mi je veoma prijatno. Sve te osobe, meću njima i ženu i njega, video sam u sasvim drugoj svetlosti.

A što da ne bude?« A što da nije moglo biti to najprostije i najrazumljivije, zbog čega sam se i oženio njome, upravo to zbog čega sam i živeo s njom, ono jedino u njoj što je meni bilo potrebno i što je, prema tome, bilo potrebno i drugima, i tome muzičaru? On je čovek neženjen, zdrav (sećam se kako je glockao hrskavicu kotleta i kako je žudno obuhvatao čašu s vinom svojim crvenim usnama), ugojen, pun, i ne samo bez načela već očevidno s načelom da se treba koristiti onim zadovoljstvima koja se pružaju. A među njima je veza muzika, najtananija sladostrasnost osećanja. Šta ga može obuzdati? Ništa. Sve ga, naprotiv, privlači. Ona? A ko je ona? Ona je tajna, kakva je bila, takva i ostaje. Ja je ne poznajem.

Besna zver ljubomore stade rikati u svojoj jazbini i htede iskočiti, ali ja sam se bojao te zveri, i brzo je zatvorih. »Kako je gadno osećanje ta ljubomora«

To osmočasovno putovanje u vagonu bilo je za mene nešto strašno, što neću zaboraviti dok sam živ. Da li zato što sam, sevši u vagon, živo pretpostavio sebi da sam već stigao, ili zbog toga što železnica tako uzbudljivo deluje na ljude, tek otkako sedoh u vagon, više nisam mogao vladati svojom maštom, i ona mi je neprestano neobično jasno stala crtati slike koje su raspaljivale moju ljubomoru, jednu za drugom i jednu ciničniju od druge, i sve o jednom te istom, o tome šta se dešava tamo bez mene, kako me ona vara. Gledajući te slike, ceptao sam od srdžbe, besa i nekog naročitog osećanja opijenosti svojim uniženjem, i nisam ih se mogao otresti; nisam mogao ne gledati u njih, nisam ih mogao izbrisati, nisam mogao da ih ne izazivam. Osim toga, što sam više gledao te svoje slike uobrazilje, tim sam više verovao u njihovu stvarnost. Jasnost, s kojom mi te slike iskrsavahu pred oči, kao da je bila dokaz da je ono što sam uobražavao bilo stvarnost. Neki demon, protiv moje volje, izmišljao je i došaptavao mi najužasnije pomisli. Patio sam užasno. Najviše sam patio zbog neizvesnosti, zbog sumnji, zbog odvojenosti, zbog toga što ne znam treba li je voleti ili mrzeti. Patnje su bile tako jake da sam, sećam se, došao na misao, koja mi se mnogo dopade, da siđem na put, legnem na šine ispod vagona i da svršim. Tada se bar nećeš više kolebati, sumnjati. Jedino što me je sprečilo da to učinim bilo je sažaljenje prema samom sebi, koje odmah i neposredno izazva mržnju prema njoj. 

Da, eto gde je bila pogibija! Ne bih ja vodio mladića u sifilističku bolnicu kad bih hteo da ga odvratim od požude za ženama, pokazao bih mu svoju dušu, da vidi te đavole koji su je razdirali! 
уторак, 26. октобар 2021.

Moj izbor: Ljubomir Simović/Čudo u Šarganu

 Ima takvih nesreća u životu, da se samo u čudo možeš nadati!

Dok trepneš, sve te mimoiđe.

Lakše je biti pametan, nego pošten.

Ja sam ućuto kad sam vido ko je sve progovorio!

Bez pišanja uz vetar nema čoveka ni čovečanskog karaktera!

Niko čoveka ne laže ko sam sebe.

Niko to ne može dizmisli, ni u romanu, kako to ume život da 
ti zamesi!

Kad te zadesi nesreća, ko da progledaš.Vidiš i ono što niko ne vidi. Osvesti, dođe sebi. Za samo dvaes sekundi očajanja vidiš više 
nego za dvaes godina vladanja, 
napredovanja i lepoga života! Pusti nesreću, nesreća ne dođe zato da nas upropasti.

Kad oko sebe lupaš pečatom kao buzdovanom, možeš da kupiš prijatelja za kilo dima!

Ništa opasnije nego kad pametan izigrava budalu! Dok ti okolo, on začas prečicom!

- Prvo ću da priznam pogreške, 
samokritički!
A i neke veze su tu, valjda se nisu sve isprekidale! Je l tako? Pa da se polako reaktiviram! Male dužnosti, pa onda malo veće! Basamak po basamak, pa jednog dana - opet na 
govornicu! S nje se vidi daleko, kao sa lađe!
- Tebe je nesreća džabe zadesila.

Nesretnik se svačemu ponada!

Znaš li ti kako je to kad ne znaš gde od sebe da se sakriješ?

Dok čoveku ne vidiš ranu, ne znaš s kim imaš posla!U rani je čovekov 
identitet, znaš li ti to? Nemaš ono zašta si stradao, al se tešiš, bar imaš svoje stradanje! Misliš da ljudi pate onako, bez razloga? Rana se čoveku u zvezdu pretvori, pa mu sija, da vidi kuda ide, osvetljava mu druge ljude, osvetljava mu kuću, astal, ženu,večeru, ceo život! Čovek i jeste čovek prvo na osnovu svoga stradanja.


среда, 20. октобар 2021.

Moj izbor: Robert Frost


Apsolutno najveći američki pesnik dvadesetog veka. Osvojio je četiri Pulicerove nagrade, dodeljeno mu je 40 počasnih doktorata, između ostalog i sa Harvarda, Oksforda, Kembridža i Prinstona. Jedan od onih koji je zaslužio da dobije Nobelovu nagradu za svoj doprinos književnosti. A nije..
PUT KOJIM NISAM POŠAO


U žutoj šumi račvala se puta dva,

Tužan što ne mogu na obje strane

Jer putovah sam, stajao sam dugo

I gledao dokle mi pogled seže

Kako jedan nestade u gustome grmlju;

I onda krenuh drugim, onim pravim,

Možda sam upravo tim putem trebao poći,

Obraslog travom što čeka nove korake

I mada sam znao, ako ne pođem tuda,

Koračat ću ipak uvijek istim putem,

A toga su jutra oba puta bila prava

Prekrivena lišćem nedirnutim, mirnim.

Da, išao sam prvim još cijeloga dana!

Ali svi mi znamo da staze nas nose,

I ta sjenka sumnje stalno mi je govorila da se vratim nazad.

Ovo ću jednom s uzdahom reći,

Negdje nakon mnogo dugih godina;

U šumi račvala se puta dva, a ja-

Krenuh onim kojim se rjeđe išlo,

I nakon toga ništa nije bilo kao prije.


 ПУТ КА СЕБИ


Хтео бих, магле разлистале мрак

да ми није само прости зрак.

Хтео бих да ово шумско бивство

дојави дубље честито тајанство.


И ако некуд одем, задахнут,

биће то стазе неприметне пут.

Не куд већина тегли терет свој,

кад шине или песак заспе зној.


Не, ако за мном и открије траг,

једанпут, неко, мио ми и драг.

Видеће кад зађе путевима сене,

да већих промена нема код мене.


Утврдих јаче тек, вером и сном,

оно што држах и пред истином.


уторак, 19. октобар 2021.

Moj izbor Nenad Novak Stefanovic/Ubistvo u Kapetan MisinojKada bih imala vremena za mržnju, lakše bi mi bilo da sada mrzim.

Kad je rođena, trebalo je napisati joj na ruci: „Ne tumbaj, žena.“ Suviše nežna za život.

Loviti ili biti ulovljen, da, da, dragi moj, u to se često život premetne, bez obzira na to koliko mi civilizovani bili.

Vidiš, dragi moj bratac, kad ti uzmeš da vešaš nekog glavom nadole - nastavio je i da žvaće providni listić bele slanine - to nije isto kao kad ga obesiš o vrat. A znaš zašto? . Krsta sleže ramenima. - Pa zato što si ti tada samo saučesnik u ubistvu. Nosiš pola krivice. Ruke pereš od onoga što će učiniti sila zemljine teže i masa tela.

Moj izbor: Vistan Hju Odn

Поезија не изазива последице.

ИЗБЕГЛИЧКИ БЛУЗ

На милионе душа, да кажем, тај град скупља.
Неки су из палата, неки из разних рупа:
за нас ту места нема, драга, за нас ту места нема…

Једном имасмо земљу и лепоту с њом,
погледај сад у атлас, нађи њу и наш дом:
тамо сад не можемо, драга, тамо сад не можемо…

У црквеном дворишту још расте старо дрво,
сваког пролећа опет уцвета пре свих, прво:
пасоши сад не вреде, драга, пасоши сад не вреде…

Конзул ће рећи, хладно, док палцем о сто врти:
‘Ако немате пасош, ви сте званично мртви!“
А ми смо живи, још, драга, а ми смо живи, још…

Па одбор. Столицу ми тамо нуде, такође.
Питају да ли могу догодине да дођем.
А куд ћемо данас, драга, а куд ћемо данас…

Одеш на јаван митинг; чујеш заорен глас:
‘Не примајте их: нема ту хлеба ни за нас!’
Он то о теби и мени, драга, о теби и о мени…


Причини ми се, чујем гром небо пара, прети:
то Хитлер над Европом урла: ‘Морају мрети!’
Мислио је на нас, драга, мислио је на нас…

Видим, пудле облаче у капутиће, ђачке,
отворе широм врата, примају бескућне мачке,
они нису Јевреји, драга, они нису Јевреји…

Кад застанем на кеју (до луке каткад одем),
видим, пливају рибе куд их очи воде:
такорећи надомак, драга, такорећи надомак…

Кад прошетам по шуми, видим стабла и птице:
и без политичара певају, нештедице:
јер нису људска раса, драга, јер нису људска раса…

У сну угледах зграду, на хиљаде спратова,
и прозора, и врата, од подрума до крова:
ал’ ништа тамо наше, драга, ал’ ништа тамо наше…

На брисаном простору стојим, док пада снег,
и хиљаде војника, већ, стало је под стег:
траже тебе и мене, драга, траже тебе и мене…субота, 9. октобар 2021.

Moj izbor: Đorđe Lebović/Semper Idem

 

Preporuka

 


Zar se ja nikada ne vraćam u prošlost? Zar se svi mi ne vraćamo?Svetlost ima jedno veliko oko, ali tama ima hiljadu ruku. Tama vlada s vremena na vreme; a svetlost je gospodar večnosti! Hasidska izreka

Treba da veruješ samo u ono što možeš videti i opipati“ (odgovorio je deda). Nisam bio zadovoljan njegovim odgovorom: najpre je rekao da postoji samo jedan raj, a posle je tvrdio da raj ne postoji zato što se ne vidi. Ni glad se ne vidi, niti se može opipati, a ipak postoji.

Bože, pomislih, kad bi glupost bolela, sad bi se Zoli previjao od bolova. Nažalost, ne boli, ne zaudara, niti na jeziku ostavlja gnojne rane. 

Prekrio sam dlanovima lice i ponovo zaplakao. Osećao sam dubok bol, a iz sećanja mi se javlja davno zaboravljena slika. Otac i ja u fijakeru, mimoilazimo pogrebnu povorku. Iza mrtvačkih kola mlada žena, bleda, u crnini. Ne može da korača, sa obe strane je pridržavaju. Ne plače, samo jauče. Pitam oca zašto jauče: „Tuga boli“, reče. „Gde tuga boli?“, upitah. „Boli negde iznutra, ne zna se tačno gde. Boli svuda.“

Zašto se maloumni prave pametni bilo mi je jasno, ali morao sam da upitam zašto se pametni prave ludi. „Zato što je to ponekad veoma korisno“, objasnio je teča Bela. Ispričao mi je „zgodu“ s jevrejskim carem Davidom, koju je čuo još davno od svog dede. David ovako govoraše Svetom: „Gospode, sve što si na tvom svetu učinio, lepo si učinio, a mudrost je najlepša od svega. Ali, kakve koristi svet ima od ludosti koju si takođe stvorio?“ Reče mu Sveti: „Davide, zar ćeš o ludosti da se sporiš? Jednom će ti zatrebati, pa ćeš me moliti da ti udelim i od nje.“ I bi tako. Davidu beše zatrebala ludost, i to ne jednom, već više puta, a onda bi govorio: „Gospodaru sveta, kako je dobra ludost!“

Zar se ja nikada ne vraćam u prošlost? Zar se svi mi ne vraćamo? Što se više udaljava od nas, sve više joj se vraćamo, strepeći da će jednom zauvek iščeznuti. U prošlost.

Da li je ravnodušnost strah ili običan ljudski sebičluk? Možda nemoć ili neznanje da se živi drukčije, bolje? „Suprotno od života nije smrt, već ravnodušnost“ (ne znam ko je to rekao). Dobro rečeno. 

Zašto su glupost i mržnja tako moćne? Ljudi se obično dele na dobre i zle. Istina je možda mnogo gora. Mnogo je više ljudi koji nisu ni dobri ni zli. Nisu uopšte ljudi. Nisu ni životinje. Oni su možda nešto treće. Planktoni, možda?

Žrtve bezumnih ratova su kao i zvezde na nebu, večno nevine i večno jednake.
Za mene je pamćenje dar božji, a zaborav najveća kazna koja može da pogodi ne samo pojedinca već i čitave narode. среда, 6. октобар 2021.

Moj izbor: Borislav Radović


Vreme u kome živimo, zabrinuti, zagledani u zvezde, sve glasnije nazivamo istorijskim, čekajući nestrpljivo šta će nam ono doneti.
POGLED IZ DVORIŠTA

Stare su kajsije već gotove. S proleća
olistaće jedva još koja grana.
Ne budu li ruže uskoro orezane,
sneg će ih polomiti u korenu.
Žute novine se na vetru pletu kao
pas u noge... U toplim krajevima
vode se ratovi; ponegde padne vlada.
A ovde treba pronaći grabulje,
pokupiti lišće i malterom zaliti
pukotine oko kuće, pre kiša.
 

ŽIVOT VINA
 
Po nedeljnom ručku, dok propadamo u san,
vlasišta mokrih od varenja i od žege,
otac bi ušao u vinograd i tu se
bavio do mraka, okružen čokotima;
redio bi lišće, razgledao grozdove,
pucad krupniju od bibera,
i mislio o novom vinu.

Danas pretačem vino iz njegove misli;
dižem ga, žuto, svetlucavo, prema oknu:
da kroza nj promakne prašnjavo sunce. I znam,
čim žmirnu zimska okca i suknu lastari,
zamutiće se ono, živo.
Kao da se nije ni prekidala veza
među peteljkom i kolencem,
biće opet u dosluhu ovoga leta
vino u podrumu, u plesnivim bocama,
i Sunčev korak gluhotom nebeskih kuća.
 
Vino, slično zvezdi, opisuje putanju
kojom bi se možda i otac otisnuo,
stojeći bez daha od kašlja, prazna oka
i tanak, kao u tuđoj košulji;
zadubljen, dalek i sopstvenoj misli.


MLEKO I MED
 
Da nam je znati, tebi i meni,
čija je ono kuća u šumi,
navraćali bismo pred njen prag, tragajući
za dupljom gde se skuplja med,
za vimenom iz kojeg se pušta mleko;
noćivali bismo u njoj čelo uz čelo:
"bliznake jezgre u koštici".
Da nam je sesti, tebi i meni,
s večera za sto u onoj kući,
osluškivali bismo vreme kako grebe
i cijučući podrumom tumara,
dok između tebe i mene —
kao međ' nepcem i jezikom —
mleko i med na trpezi
ulivaju prisnost u zemljane posude,
uvode sjaj bića u razgovor očiju


понедељак, 4. октобар 2021.

Moj izbor: Suzana Tamaro/Zauvek i Luizito

 Da li postoji „zauvek? 
Svi mi imamo neku definiciju koja nam omogućava da postojimo i ta definicija je naš splav na kome plovimo po uzburkanom vremenu, na kome možemo da stignemo do ušća a da ne poludimo.

A ja, pre nego što sam postao ja, šta sam bio, gde sam bio? A moj otac, moja majka, i svi ljudi oko mene?

Odakle je dolazio taj nevidljivi deo? Kao da smo u trenutku rađanja nosili neku košulju ili smo već negde bili s tom košuljom na sebi, možda svi zajedno na nekom oblaku - znak pitanja? Da li se na kraju košulja šalje nekome ko kontroliše u kakvom je stanju vraćamo? Neka je puna rupa, neka druga pocepana, neka aljkava, prljava a neke su i dalje savršeno uštirkane kao da su upravo kupljene. Plaća li se možda kazna, kao kada polomimo nešto što nije naše? Da li je onda ta košulja naša ili nije? A ako je naša, zašto onda ne možemo da uradimo s njom ono što želimo?

Čak ni lepota nije bila ništa drugo do krhki oblik privida; uništiti je bilo je nešto najlakše na svetu.

Očevi slušaju a majke gledaju. Na toj ravnoteži se zasniva svet.

Često sam se pitao da li samoća pojačava osetljivost ili se ljudi upravo zbog preterane osetljivosti opredeljuju za samoću.

Vid zavodi svojom prividnom sigurnošću. Vidiš stvari i ubeđen si da je samo to stvarnost, ne pitaš se, ne ideš dalje jer ti je dovoljno ono što vidiš. - Onaj ko vidi, u stvari, ne vidi ništa - ponavljao je često moj otac. 

Zašto se dešavalo tako često da, dok idem napred, zalutam u svom vremenu? Jesam li sam išao napred ili sam više kružio oko sebe samog, uvrtao se i upetljavao? I ko je uopšte obeležio taj dugi put po kome sam bacao kamenčiće? Jesam li ga stvarno ja obeležio, kako sam verovao onda kada sam krenuo, ili se zajedno sa mnom, iznad mene, pored mene, igrao još neko? Da li je on učinio da se sretnemo? Sudbina?

U jednom trenutku naši kamenčići su, kao po nekom pravilu, pali jedni pored drugih. Ja bih napravio korak a ti sledeći iste dužine. Ja bih te čekao a ti bi me stizala, ja bih te stizao a ti bi me čekala. Bili smo ubeđeni da ćemo tako zauvek ići napred. Međutim, sada, dok koračam kroz šumu, moji otisci su usamljeni. Niko ne hoda pored mene, niko me ne prati niti ide ispred mene. Neke makaze su se spustile i presekle niti koje su nas povezivale.

Kao što vazduh uvek teži da se pomera s mesta s visokim vazdušnim pritiskom na ono s nižim, tako se u nama odjednom stvara ova praznina. A ta praznina povlači za sobom vetar. Lagani vetar ako je razlika u pritisku mala. Uragan ako je, pak, promena velika.

Od koliko bola su satkani naši životi? Od koliko bola koji može da se izbegne?

Ponekad pomislim da nam u trenutku naše smrti neće pred očima proći čitav život, kao što kažu, već samo jedan mali deo - neuzvraćena ljubav, nedostatak nežnosti, nerazumevanje, beskorisno durenje koje je predugo trajalo, ona tvrdoglavost koja se hranila sama sobom.

Tek kada ostarimo, shvatimo ozbiljnost nekih reči i sve ono što smo propustili da uradimo - zbog površnosti, egoizma, zbog žurbe - i to počinje da muči naše srce, ali vreme je već otišlo u nepovrat.

Mogao sam da provedem više vremena s njim slušajući njegove priče; umesto što sam se izvlačio, mogao sam da mu postavljam pitanja, da se bar na trenutak stavim u njegovu kožu, a ne da nastavljam da se mučim u sopstvenoj. Ne misliti samo na sebe. Da nije tajna skrivena u tome kako izbeći da bude „suviše kasno”? Ali kada to shvatiš, tvoj život je, nažalost, otišao previše daleko. Previše daleko. Previše je kasno. Previše je gorčine. Previše je bola. Previše bola koji je mogao da se izbegne.

Tišina - koje se svi tako boje - u stvari ne postoji, svaki prostor ima svoj zvuk. Moramo naučiti da slušamo.

Kako sam bio naviknut da sve posmatram kroz mikroskop, da uzimam mere, da procenjujem odnose, da opipavam, njuškam, posmatram, nisam mogao da nađem ulazna vrata tog tvog sveta u kome si živela. Zbog svega toga, jedini most koji nas je spajao bila je poezija, oboje smo je voleli; ti si imala više slobodnog vremena od mene, te bi mi često uveče, kada bih se vratio kući, u trenucima opuštanja, odmah nakon večere, čitala na kauču stihove koji su ostavili najveći utisak na tebe. Čitala si svašta, čitala si klasike, ali si volela i da obilaziš tezge i tražiš tekstove anonimnih autora. - Mogu se pronaći pravi biseri - ponavljala si - biseri ostavljeni u prašini polica. - I stvarno, kada si se vraćala iz tih svojih obilazaka, izgledala si kao lovac na bisere ili tragač za zlatom; otvarala bi torbu i pažljivo jednu po jednu vadila svoje dragocenosti. Dok sam ih gledao, ponekad nisam razumevao tvoj izbor, mislio sam da je bizaran. Onda bi ti prasnula u smeh: - U pravu si, ova knjiga je zaista besmislena - ali ti bi je ipak čitala. Ponekad bi uveče, dok je sat kucao u kuhinji, reči koje si tek pročitala ostajale da vise medu nama u tišini sobe; to više nisu bile jednostavne reči, već drago kamenje, rubini, smaragdi, dijamanti, akvamarini - plesale bi oko nas osvetljavajući nam lica. U tim trenucima poezija je bila most koji nas je spajao.

Stihovi otvaraju male prozore u vremenu - ponavljala si - pod svakodnevnim sivilom, čine da vidimo iznenadni sjaj drugačije stvarnosti. Ne dozvoljavaju nam da se predamo.

U svetu gde svetlost uvek obasjava - noći nema, ali put koji vodi u taj svet taman je i lepljiv poput petroleja.

Ako je tog dana trebalo da se dogodi nešto posebno - nešto neobično unutrašnje - zašto onda svi brinu o onom spoljašnjem? Nije me zanimalo šta ćemo jesti, nisu me zanimali pokloni koje ću dobiti niti kako ćemo se slikati. Jedino što mi je zaista bilo na srcu jeste da saznam hoće li - kao što je dogma tvrdila - moj život od tog dana pa nadalje biti potpuno drugačiji. (Prvo pričešće).

Kada se nešto prebacuje više nas nije dvoje već troje - ti, ja i crv koji je počeo da nagriza naš život. U tami crvi potajno rade, kopaju tunele godinama i, osim poneke neprijatnosti, ništa ne primetiš. Zatim jednog dana staviš šolju na sto i drvo popusti, propadne i, u jednom trenutku, površina za koju si mislio da je čvrsta pretvori se u gomilu mekane piljevine.

Uprkos prvidnoj nežnosti, ti si posedovala mnogo veću unutrašnju zrelost od mene. Ja sam bio siguran u praktične stvari i zbog te sigurnosti sam ponekad bio pomalo arogantan. Ti si se, međutim, kretala opušteno, ali u toj opuštenosti nije bilo ni traga neodlučnosti. Iako se činilo da si rasejana, vrlo si dobro znala kuda ideš. Da bih te stvarno saslušao, morao sam da budem ponizan - a to mi je bilo strano.

Ljubav je postojala pre nas, ljubav će postojati i posle nas, ljubav je u nama, ali ne uspevamo uvek da je zgrabimo, nemamo uvek prave antene da uhvatimo njenu talasnu dužinu... a znaš li zašto? - Ne znam - odgovorio sam i začudio se kada sam zapazio da mi glas podrhtava. - Ne iz pakosti - pravih pakosti zapravo ima malo - već zbog odsutnosti, zato što ne znamo da slušamo, zato što ne umemo da verujemo. Ne meri se, nema težinu, ne može da se kupi, ne dozvoljava da njome upravljamo. Onda nam je draže da mislimo da ne postoji, da može da se živi bez nje.

Bežim od onoga što me prati, ono što mi beži pratim.  Horacije

Nisam bio kamen, zato sunce nije moglo da me zagreje. Ali ono što sunce nije moglo, alkohol je mogao. Nisam bio kamen već strujno kolo - moje vene, moji živci bili su kablovi kroz koje je struja brzo protkala, izbacujući varnice.

Budite uporni, insistirajte, tražite Mu razlog - rekao je te daleke večeri sveštenik, prijatelj moje majke.

Kome je trebalo da ga tražim? Moje nebo je bilo prazno.

Smrdiš - rekao mi je otac jednom kad sam došao u Ankonu da ga obiđem. Odmah sam se istuširao, ali kada sam ponovo ušao u kuhinju, prokomentarisao je: - Nisam mislio na smrad koji možeš da spereš.

Kada se tone, gde je dno? Prelaziš stepenike, ubeđen si da su poslednji a onda se shvatiš da ih ima još - stepenice se nastavljaju nadole, uvijaju se oko svoje ose kao Bunar Svetog Patricija. Ako se spustim još - ponavljaš - možda ću s druge strane naći izlaz, na kraju, Zemlja je okrugla, ako budem išao sve dalje i dalje, izaći ću već negda. S vremena na vreme dok silaziš, nailaziš na neku baklju. Taj plamen obasjava vlažne zidove - zahvalan si na to malo svetla, zgrabiš je i nosiš u ruci kao da je kometa. Larisa je bila moja baklja. Prvo baklja a onda usijano gvožđe. Iza tog stepenika bio je zid. Ne bih mogao dalje - ona me je usmerila na drugu stranu.kada si nestala, zatekao sam se sam u kući punoj ogledala - u svakom sam video drugačiju sliku sebe i više nisam bio u stanju da razaznam onu pravu. Larisa mi je izgledala kao prozor, sidro - prsten kroz koji bih mogao da provučem uže i da počnem da se penjem. Nisam je voleo, sve što sam prema njoj osetio bila je očinska nežnost. Bio sam joj zahvalan na odanosti - šta god da mi je trebalo, ona je uvek bila tu, spremna da mi pomogne.

Šta je zlo? Ima li lice? Ime? Glas? Ili je to pak nešto tiho, nevidljivo, nedodirljivo - nešto što se uvlači u naše pore, meša s našom krvlju, s našim kostima, s našim nervnim sistemom i - a da mi to i ne primetimo - postaje neodvojivi deo nas.

Vaspitavali su me da Bog predstavlja dobrotu i svemoć. Gde su bili dobrota i svemoć dok su Leu mučili, dok su vršili eksperimente na njenom telu? - Gde su bili? - upitao sam. - Nije ih bilo. A znate li zašto? Zato što Bog nije svemoguć. Milenijumima smo se grejali tom idejom kao pilići u inkubatoru, međutim to nije tačno. - Zar Bog ne može sve? - Ne može ništa ako sami ne sarađujemo. - A šta mi možemo? - Da budemo uz njega, da ga slušamo, da ga zaštitimo. Da ga utešimo. - Ali gde se Bog nalazi? - Bog je tamo gde ga mi pustimo da uđe. 

Bez samoće ne možemo da shvatimo smisao vremena. A ako ne shvatimo smisao vremena, ne možemo da shvatimo ni smisao čoveka. Kao što majka hrani svoje jagnje, tako večnost hrani naše vreme.


LUIZITO
Dirljiva priča o starici i slučajno pronađenom papagaju. O neobičnoj ljubavi i prijateljstvu između čoveka i životinje i trenucima kada su oboje napušteni.


Baš je sećanje čudno: ponekad je izgledalo kao da je mađioničar, protreslo bi šešir i izvlačilo slike za koje se činilo da su zauvek zaboravljene.

Šta je život bez tajne – i bez želje da se s njom suočimo – osim neprestana pustara zevanja?

Hvala, ta čarobna reč – tako ju je predstavljala svojim učenicima: čarobna, jer je otvarala sva vrata i pažljivo zatvarala ona koja je trebalo zatvoriti – nestala je sa usana civilizovanog sveta. 

Ne znam kako se može živeti, a da se svet ne posmatra sa visine. Bez te visine nema gospodstvenosti.

- Volite li poeziju? -  Naravno. Poeziju vrhova, poeziju zalaska sunca nad morem, poeziju svega što podseća na lepotu.

Ne bojte se, tama je samo svetlost u drugom obliku.петак, 1. октобар 2021.

Moj izbor: Knut Hamsun/ Glad

 


Zar je Gospod prstom pokazao na mene? Ali zašto baš na mene? Zašto nije na nekog drugog čoveka, recimo u Južnoj Americi? Kad sam o tome razmišljao, bivalo mi je sve neshvatljivije zašto su baš mene izabrale kao kamen kušnje mušice sudbine. To je zbilja prilično osebujan postupak, preletjeti čitav svijet, samo da se mene dosegne; Zašto baš meni nikako da zasja sunce? Nemam li ja jednako pravo na život kao i svatko drugi, kao antikvar Pascha ili otpremnik Hennechen? Zar nisu moja ramena kao u diva i nemam li dvije snažne ruke kojima mogu ma što raditi; ta zar nisam u Ulici Møller tražio mjesto drvosječe, samo da privredim za kruh svagdašnji? Zar sam možda lijen? Nisam li se trudio da nađem mjesto, slušao predavanja, pisao članke za novine, i danju i noću radio i čitao kao lud? Nisam li živio kao škrtac, jeo hleb i mlijeko kad sam imao mnogo, a samo hleb kad sam imao malo, i gladovao kad nisam imao ništa? Zar sam možda stanovao u hotelu, ili sam možda imao nekoliko soba u prvom spratu? Eto, stanujem u nekakvoj rupi iz koje je i sam Bog zajedno s ljudima pobjegao prošle zime, jer je u nju padao snijeg. Ako on misli da će me privući k sebi i da će me učiniti boljim bude li me izmučio do smrti i stavljao mi na put nedaću za nedaćom, onda se on vara; to je sigurno. I gotovo plačući od prkosa uzdignuh pogled prema nebu i tiho mu to kazah jednom zauvijek.

Svuda oko mene širila se uzvišena atmosfera mraka; sve je utihnulo, sve. Ali gore, u visini, šumio je vječni pjev, duvanje povjetarca, kao neko daleko, bezglasno zujanje koje nikad ne prestaje. Tako sam dugo osluškivao to neprekidno bolećivo zujanje da me je već počelo zbunjivati. To su zacijelo simfonije svjetova nada mnom, zvijezde pjevaju...

Svijest da sam još uvijek čist i pošten prostruji mi glavom i ispuni me divnim osjećajem da sam čvrst karakter, da sam kao bijeli svjetionik usred uzburkanog ljudskog mora a ne podrtina kakvog broda koju talasi bacaju amo-tamo. Da založim tuđu stvar za jedan pišljivi obrok, da se najedem i napijem, da dušu upropastim prvim zalogajem, da crnom mrljom uprskam poštenje, da postanem lopovom i zastidim se sam pred sobom – nikada! Nikada! 

Kako sam trčao! Ali nije mi žao, zaslužio sam to. Kako sam mogao i pomisliti na to da zamolim jednu krunu!? Sad vidim posledice! I stao sam se blago opominjati, kao što bi to činila majka. Govorio sam sve dirljivije, i kako sam bio slab i umoran, zaplakah. Tihim, unutarnjim plačem, jecajima bez suza.


Ovdje je bio tako divan mrak oko mene. Stao sam glodati dobivenu kost. Nije imala nikakvog ukusa. Iz kosti je izbijao oštar miris krvi i meni se smuči. Počeo sam iznova; da to samo ostane u meni, sigurno bi dobro djelovalo. Bilo je važno jedino to da mi ostane u želucu. No opet mi se smučilo. Razljutio sam se, bijesno zagrizao u meso, otkinuo mali komadić i silom ga progutao. Ništa nije koristilo: čim su se ti mali komadići ugrijali u želucu, odmah su se na žalost i vraćali. Grčio sam ruke kao ludak, zaplakao od bespomoćnosti, grebao se kao opsednut od vraga, plakao, tako da se i kost smočila od suza, plakao kao da će mi srce puknuti, a zatim opet povraćao. Tada sam iza glasa prokleo sve sile svijeta. Tišina. Oko mene ni živa stvora, ni svjetla, ni šušnja. Ja sam u najstrašnijem stanju, dišem teško i glasno, škripim zubima kad moram povratiti komadiće mesa koji bi me možda zasitili. Kada sve to nije savršeno ništa koristilo, bez obzira koliko sam se jako trudio, bacio sam kost prema vratima pun bijesa. U nemoćnoj mržnji uzviknuo sam i zaprijetio nebu, zaurlao i opsovao ime Božje promuklim i divljim glasom, grčeći prste i svijajući nokte... Slušaj me ti sveti Baalu gore na nebu, ti ne postojiš, a ako postojiš, proklet ću te tako snažno da će tvoja nebesa početi drhtati od paklenske vatre! Reći ću ti ovo, znaš da sam ti se ponudio kao sluga, i ti si me odbio, odgurnuo me od sebe, i sada ti za sve vijeke vjekova okrećem leđa jer nisi prepoznao svoje vrijeme za kažnjavanje! Govorim ti ovo, znam da ću umrijeti, a svejedno ti se rugam, čak i oči u oči sa smrću, ti Apise na nebesima! Upotrijebio si silu protiv mene, a ne shvaćaš da silu ne vrijedi primijeniti na mene. Zar to nisi mogao predvidjeti? Jesi li možda spavao dok si stvarao moje srce i moju dušu? Govorim ti ovo, a sva moja energija i svaka kap moje krvi raduje se što te ismijavam i pljujem na tvoju milost. Od sada nadalje, odričem se svih tvojih djela i svih tvojih običaja, izgnat ću svoje misli ako ponovno na tebe pomisle, i iščupat ću si usne ako samo još jednom izgovore tvoje ime. A sada, ako i postojiš, reći ću ti svoju posljednju riječ u životu ili smrti, reći ću ti zbogom. I tako postajem nijem, i okrećem ti leđa, i krećem svojim putem... Tišina.

Siromaštvo je u meni istančalo stanovite sposobnosti koje su mi neugodne, jest, mogu joj dokazati, upravo neugodne, na žalost. Ali ipak, i to ima svoje dobre strane,  pomaže  mi  u  stanovitim  situacijama.  Neinteligentan  siromah  vidi  uvijek  bolje  od inteligentnog bogataša. Siromah se ogledava na svakom koraku, nepovjerljivo prisluškuje svaku riječ. Svaki njegov korak zadaje mislima i osjećajima njegovim jedan zadatak, jedan posao. On je istančanog sluha i pun osjećaja, iskusan čovjek sa zapaljenim ranama na srcu...


#zanimljivosti

Nakon  dve godine  provedene  u Americi,  u  trenutku  kada  je  završavao  naporan radni dan  Hamsun je počeo iskašljavati krv. Dijagnostikovana mu je tuberkuloza u poslednjem stadijumu i prognoza da mu je preostalo još samo tri meseca  života.  Njegovi  su  mu prijatelji  sakupili  novac  za  kartu  za  brod  do  Norveške,  ali  Hamsun  se  nije  predavao  i  odlučio  je da će se sam izlečiti. Otputovao je vozom u New York, i to na svoj ekscentrični način: sedeći na krovu vagona, otvorenih usta gutao je ogromne količine svežeg vazduha. Kad  je  nakon  tri  dana  stigao  u  New  York,  već  je  tvrdio  da  je  napola  zdrav.  Tu  prepoznajemo junaka čelične volje iz romana »Glad«. Hamsun se iz New Yorka ipak vratio u Norvešku, ali ova mu bolest više nikada nije pravila problem.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...