недеља, 08. јул 2018.

Moj izbor: Umberto Eko/ Fukoovo klatnoSamo za vas, sinovi nauke i znanja, napisali smo ovo delo.
Proučite knjigu, objedinite njen smisao koji smo raspršili i
razasuli na više mesta; ono što smo na jednom mestu prikrili, na
drugom smo pokazali, da bi vaša mudrost mogla da ga pojmi.
(Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, De occulta
philosophia, 3, 65)
Praznoverje donosi nesreću.


(Raymond Smullyan, 5000 B.C., 1, 3, 8"Tada sam ugledao klatno...


Verna replika Fukoovog klatna u pariškom Panteonu
(lični video prilikom posete 2012)


"Znao sam da se Zemlja okreće, a sa njom i ja, a sa mnom i Sen Marten de Šan i ceo Pariz, a svi zajedno se okrećemo pod Klatnom, koje u stvari nikada ne menja pravac svoje ravni, jer gore, gde ono visi i duž beskonačnog zamišljenog produžetka niti, u visinama koje sežu put najudaljenijih galaksija, nalazi se večno nepomična  Nepokretna Tačka. Zemlja se okretala, ali mesto na kojem je pričvršćena nit bilo je jedina postojana tačka u vaseljeni.
Stoga pogled nisam upirao toliko u zemlju koliko uvis, gde je nebo slavilo tajnu apsolutnog mirovanja. Klatno mi je pokazivalo da, dok se sve kreće, Zemljina kugla, Sunčev sistem, magline, crne rupe i svi sinovi velikog kosmičkog širenja, od prvih eona do najzgusnutije materije, samo jedna tačka stoji u mestu, stožer, klin, zamišljena kuka koja dopušta univerzumu da se okreće oko sebe." 

Spoznaja Božanske Istine ne može dugo da potraje a da ti ne poremeti pamet.

Ne možeš pobeći od beskraja, pomislio sam, bekstvom u neki drugi beskraj, ne možeš pobeći od istovetnog obmanjujući se da možeš da pronađeš različito.


Imamo mnoštvo neobičnih satova i druge koji drugačije rade... A imamo i kuće za obmanu čula gde uspešno vršimo svakovrsne smicalice, lažne prikaze, podvale i varke... To su ti, sinko moj, bogatstva Solomonove kuće. (Francis Bacon)

Pošto sam otkrio da nisam stvoren za glavnog junaka, onda ću biti pametan posmatrač.


"Nismo uspeli da pronađemo pravila za zaborav. Ne vredi, možeš da kreneš u potragu za izgubljenim vremenom i da slediš varljive tragove kao Palčić po šumi, ali nikako ne možeš namerno da zaboraviš pronađeno vreme.  Palčić se uvek vraća, kao fiks-ideja.

Tragedija samoubice je u tome što čim skoči s prozora, negde između sedmog i šestog sprata se predomisli."

Ko pokušava da prodre u Ružičnjak filozofa a nema ključ, to je kao da pokušava da hoda a nema noge. (Michael Maier)


„I ja sam sumnjičav.”

„Niste. Vi ste samo nepoverljivi, to nije isto.


"Nikad nećeš ništa razumeti. Tačno je da je Tora, mislim na vidljivu Toru, samo jedna od mogućih permutacija slova večne Tore, one koju je Bog stvorio i predao Adamu. Ako premećemo slova ove knjige vekovima, moglo bi da se dogodi da pronađemo izvornu Toru. Ali ishod nije bitan. Bitan je sam postupak, predanost sa kojom ćeš beskonačno dugo okretati vodenični točak molitve i svetih spisa i postupno otkrivati istinu. Kada bi ti ova mašina odmah pokazala istinu, ne bi je prepoznao, jer ti srce ne bi bilo pročišćeno dugim preispitivanjem."


"Reč moraš da prežvakavaš vrlo sporo, možeš da je razložiš i prespojiš samo ako je valjano otopiš jezikom i vodi računa da ti ne iscuri s pljuvačkom na kaftan, jer ako neko slovo ispari, prekinuće se nit koja treba da te spoji s višnjim sefirotima.. "

Mistična logika, svet slova i njihovog beskonačnog kovitlanja i premetanja jeste svet blaženstva, nauka o kombinovanju je muzika misli, ali moraš da paziš i da napreduješ polako i oprezno, jer bi ta tvoja mašina mogla da te odvede u bunilo, a ne u zanos. 

A moje sećanje je svaki put pokušavalo da unese otrežnjenje, milosrđe i sumnju u sastavljanje mozaika. Voleo bih da i sada sačuvam to stanje duha, isto to kolebanje između bajkovitog zavaravanja i predosećanja da sam u klopci.

Ono  što naučimo od očeva kad nisu ni svesni toga, u trenucima kad se ne trude da nas vaspitavaju.

Ako je čovek nepoverljiv, to ne znači da ne veruje ni u šta. Ali ne veruje u sve. Spreman je da poveruje u jednu tvrdnju, poverovaće u drugu samo ako na neki način proističe iz te prve. Svemu pristupa ograničeno i promišljeno, ne usuđuje se da širi vidike..Nepoverjivost ne isključuje radoznalost, već je jača.

"Kasnije će mi Lija reći: „Ti živiš na površini. Kad izgleda da imaš dubinu, to je samo zato što složiš mnoštvo površina i stvoriš privid čvrstog tela, a kad bi to čvrsto telo bilo zaista čvrsto, bilo bi neodrživo."
"Hoćeš da kažeš da sam površan?”
"Ne - odgovorila je. "Ono što drugi nazivaju dubinom  u stvari je samo  teserakt , četvorodimenzionalna kocka. Uđeš s jedne strane, a izađeš na drugu i nađeš se u svetu koji ne može da postoji zajedno s tvojim.”

"Svestan da ne verujem, osećao sam krivicu što svi oko mene veruju. Pošto sam osećao da su u pravu, odlučio sam da i sam počnem da verujem, i to onako kako se pije aspirin. Ne škodi, a bude nam bolje."

(razgovor sa Bilbom)

"Na svetu postoje kreteni, budale, glupaci i ludaci.”
„Ko preostaje?”
„Vi i ja, na primer. Ili, bez uvrede, bar ja. Ali sve u svemu, kad bolje razmislim, svako od nas spada u neku od ovih kategorija. Svako od nas je ponekad kreten, budala, glupak ili ludak. Da kažemo da je normalan onaj čovek kod koga su srazmerno pomešani svi ovi sastavni činioci, odnosno idealni tipovi.

Šta je genije, Ajnštajn, na primer?”
„Genije je onaj kod koga jedan činilac vrtoglavo raste hraneći se ostalima.
Kreten ne govori, on bali, guši se. Ne ume da jede sladoled nego ga lepi na čelo, toliko nema koordinaciju. Prolazi naopako kroz okretna vrata.”
„Kako uspeva?”
„Njemu to polazi za rukom. Zbog toga i jeste kreten. On nas ne zanima, lako se prepoznaje. Da ga zanemarimo.

Budala je već složenija. To je društveno ponašanje. Budala uvek priča izvan čaše.On želi da priča o onome što je u čaši, ali obrni okreni, priča o nečem izvan nje.Budala je vrlo tražena osoba, naročito u otmenom društvu.U pozitivnom vidu postaje diplomata. Priča izvan čaše i kad se neko drugi izblamira, pa tako skreće razgovor na druge teme. Ali nas ne zanima, nikad nije stvaralac, uvek prenosi tuđe misli. Budala ne kaže da mačka laje, nego priča o mački kad drugi pričaju o psu. On greši u pravilima za vođenje razgovora, a kad debelo pogreši, onda je to vrhunski. Mislim da spada u ugroženu vrstu, budući da je nosilac prevashodno građanskih vrlina.
A glupak?”
„A da. Glupak se ne ponaša pogrešno. On pogrešno razmišlja.Glupak može da kaže i nešto što je ispravno, ali iz pogrešnih razloga.Glupak je krajnje podmukao. Budalu ćeš odmah prepoznati (o kretenu da i ne govorimo), dok glupak razmišlja gotovo kao ti, postoji samo sitna, skoro neprimetna razlika. On je majstor za paralogizme.
„A šta ako ste vi glupak?”
„Bio bih u dobrom i vekovnom društvu.”
„E pa da, okruženi smo glupošću. A njihov logički sistem je drugačiji od našeg, pa je možda zbog toga naša glupost njihova mudrost. Celokupna istorija logike sastoji se u pronalaženju prihvatljive definicije pojma gluposti. To je nesagledivo polje. Svaki veliki mislilac je glupak za nekog drugog mislioca.”


U razgovoru kod Pilada Belbo mi je pokazao svoje spoljašnje lice. Pažljiv posmatrač bi mogao da nasluti koliko tuge ima u njegovom sarkazmu. Ne mogu da kažem da je to bila maska. Možda su ispovesti kojima se potajno prepuštao bile maska. Javno je pokazivao sarkazam da bi prikrio svoju najiskreniju setu, koju je potajno skrivao i od samog sebe, pod velom izveštačene tuge...nailazim na njegovu temeljitost, strast, razočarenje urednika koji piše kao posrednik, njegovu čežnju za neostvarenom stvaralačkom moći, njegovu moralnu strogost koja ga nagoni da kažnjava sebe što želi nešto na šta misli da nema pravo, pa stvara smešnu i banalnu sliku o svojoj žudnji. Nikad nisam video da neko ume da sažaljeva samog sebe s tolikim prezirom.


Templari su bili manastirski viteški red koji je postojao zato što ga je crkva priznavala. Ako je crkva raspustila taj red, a to je učinila pre sedam stotina godina, Templari više ne mogu da postoje, a ako postoje, onda nisu Templari. 


Kraj I dela.


Нема коментара:

Постави коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...